Search Login

Rim og regler

Fra Gunnar Sten Kristiansen:

1. : I di doddi mi, effa lerra boddi serra , kribbo krabbo kattelabbo, illan billan boys.  
2. : Konstantinoblianskesekkepipeblåsereslandsforeningsmedlemmer. 
Fra Tore A. Andersen, Rødsbråtan

 

Rim og regler etc.

Hensigten er å uttale disse feilfritt og hurtig mange ganger.

Nedskrevet etter erindring , og med hjelp og korrigeringer der jeg ikke erindrer alt.

 

Frans Fredrik Fransen.

Frakta fire  fine fruer fra Færder fyr.

Fruene fes ferja full.

Fy for fine fruer Frans Fredrik Fransen

frakta fra Færder fyr.

 

Hans Rusk hengte sine bukser/ bukkeskinnsbukser

på en buskbomsbusk.

 

Fem flade flødefader.

 

Ripsbusker og andre buskevekster.

 

(Den følgende er litt mere usømmlig, og ble ikke uttalt blant voksne.

Vi litt større barn kunne ha morro av denne oss imellom.)

 

Kløpp hekken til Hansen.

 

Fruen la firskårne fisken til bispen på disken.

 

 

Gutten som ikke ville gå på skolen

Eventyrregle som min mor fortalte meg:

 

Det var engang en gutt som ikke ville gå på skolen.

Moren gikk da til riset og sa: Kjære ris, vil du rise gutten for gutten vil ikke gå på skolen? Nei! Sa riset.

 

Så gikk hun til ilden og sa:  Kjære ild, vil du brenne riset, for riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen. Nei ! Sa ilden.

 

Så gikk hun til vannet og sa: Kjære vann, vil du slukke ilden,for ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på

 skolen. Nei! Sa vannet.

 

Så gikk hun oksen og sa: Kjære okse, vil du drikke vannet, for vannet vil ikke slukke ilden, ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen. Nei! Sa oksen.

 

Så gikk hun til slakteren og sa: Kjære slakter, vil du slakte oksen, oksen vil ikke drikke vannet, vannet vil ikke slukke ilden, ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen. Nei! Sa slakteren.

 

Så gikk hun til repet og sa: Kjære rep, vil du binde slakteren, for slakteren vil ikke slakte oksen, oksen vil ikke drikke vannet, vannet vil ikke slukke ilden, ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen. Nei! Sa repet.

 

Så gikk hun til rotta og sa: Kjære rotte, vil du gnage repet, repet vil ikke binde slakteren, slakteren vil ikke slakte oksen, oksen vil ikke drikke vannet, vannet vil ikke slukke ilden, ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen. Nei! Sa rotta.

 

Så gikk hun til pusekatten og sa: Kjære pus, vil du jage rotta, for rotta vil ikke gnage repet, repet vil ikke binde slakteren, slakteren vil ikke slakte oksen, oksen vil ikke drikke vannet, vannet vil ikke slukke ilden, ilden vil ikke brenne riset, riset vil ikke rise gutten, og gutten vil ikke gå på skolen.  Ja om jeg får en stor skål fløte av deg så, sa katten. 

Ja det ska du få sa mora.

 

Og katten jaget rotta, rotta  ville gnage tauet, tauet ville binde slakteren , slakteren ville slakte oksen, oksen ville drikke vannet, vannet ville slukke ilden, ilden ville brenne riset, riset ville rise gutten, og gutten måtte gå på skolen.

 

 

Et annet meget kort og kjedelig eventyr som mamma fortalte når hun ikke hadde lyst eller tid til å fortelle.

 

Det var engang en mauer, som krøp oppetter en stauer.

Hadde stauer`n vært lengere, hadde mauer`n krøpet lengere,

og da hadde eventyret vært lengere.

 

Hos oss het det ikke maur, men mauer.

Staur het stauer.