Search Login

"Unikt fotoarkiv fra århundreskiftet"

Min bestefar, Jørgen Næss, utvandret fra Solli til USA rundt 1890. I likhet med mange av sine sambygdinger hadde han sin bakgrunn fra arbeid på Solibruket. Og de aller fleste av utvandrerne derfra dro til Stanley i Wisconsin hvor de fikk arbeid ved sagbruket Northwestern Lumber Company. Det dreide seg altså for Solli-folkets vedkommende, en ren arbeidsutvandring. Da jeg begynte å interessere meg for bestefars utvandring først på 1980-tallet, var det gått over tre kvart århundre siden han returnerte til Norge, og 25 år etter hans død.

Familien visste på den tiden lite om bestefars amerikanske periode, men da jeg begynte å lete i dokumenter og personlige papirer som fortsatt fantes, fant jeg også enkelte fotografier som hjalp meg til å lete etter spor i riktig område. Jeg skrev brev og kom i kontakt med slektninger som ingen visste om her hjemme. Det viste seg at bestefar hadde to søstre som også hadde dratt over til Stanley, og noen av søsteren Helmines etterkommere bodde fortsatt i byen. Det utviklet seg et nært vennskap på tvers av Atlanteren, og siden 1985 har jeg ganske mange ganger besøkt "min lille by" i Amerika. 

For noen måneder siden fikk jeg et brev i posten fra en for meg ukjent dame, Susan Peterson Hill fra i Napa Valley, California. Hun kunne fortelle at min gode venn og slektning i Stanley, Chester Sollie, var hennes onkel og han hadde på 80-tallet sendt kopi til hennes mor av den korrespondansen som vi hadde hatt på 1980-tallet Brevet som jeg fikk var sendt til min tidligere adresse i Troms, til et sted jeg flyttet fra for 27 år siden. Men Postverkets tidligere slagord "posten skal frem" hadde tydeligvis ikke mistet sin aktualitet.

Jeg ser nå frem til å være vertskap for henne i midten av juni når hun og mannen skal besøke Norge for første gang. Ved mer av en tilfeldighet faller deres besøk hos oss sammen med deres gullbryllup. Sånn nærmest ved en tilfeldighet dukket denne avrevne avissiden opp her på roterommet mitt mens jeg lette etter noe annet

 

Denne avrevne siden av en utgave av Østfoldavisen må være eldre enn fra 1992. På bildet til høyre står min bestefar sammen med to damer.

Etter bestefars alder å dømme var nok dette bildet fra hans amerikanske periode 1891-1906. Det er naturlig å spørre hvorfor en ung mann går til fotografen for å la seg forevige med to damer. Jeg tror at dette kan være hans to søstre, Laura og Helmine Sollie. (At begge søstrene var gift Sollie, er ikke så oppsiktsvekkende, for svært mange av de utvandrede fra Solibruket kalte seg Sollie da de kom til Amerika. Dette var trolig gjort fordi Solibruket på den tiden var Skandinavias største sagbruk, og navnet var nærmest en garanti for deres kompetanse - også på den andre siden av verden)

Det ville være fantastisk om jeg kunne vise min "nyervervede" tremenning et bilde av hennes bestemor, bevart i et ganske "unikt fotoarkiv fra århundreskiftet". 

Jeg håper nå å få lokalisert dette fotoarkivet, slik at jeg kan presentere en enda bedre gjengivelse enn det et tyve år gammelt avisutklipp kan representere.