Search Login

ARVEGODS FRA YORK

Norrønt arvegods

i York/Yorkshire

/Yorkshire Dales

Bairn   = barn (child)

Beck    =  bekk (stream)

Birkdale Beck = Bjerkedalsbekken

Brak    = brakk (broke)

Cleg     = klegg (horse fly)

Dale    = dal (valley)

Fell      = fjell (mountain)

Force   = foss (waterfall)

Hag-worm      = hoggorm) (snake)

Hail     = hull (hole)

Keld    = kjelde

Lop      = loppe (flea)

Micklegate (Storgata i York)

Moos   = mus (mouse)

Mowdiwarp   = muldvarp

Muck’oil          = møkkahøl (dirty house)

Nieve  = neve (fist)

Pissimower    = pissemaur (ant)

Reek    = røk (smoke)

Sark    = serk, skjørt (skirt)

Scar     = skar (gap, crust)

Slape   = sleip

Stee     = sti (path)

Stee     = stige (ladder)

Swale  = sval (cool)

Tarn    = tjern            (lake)

Wark   = verk (ache)

Wick    = vik

Noen setninger

The right smack in’s gop      =den rette smaken i gapet (om øl)

As brant as a hoose sahde   = så bratt som en husside/vegg

I can’t thoil it = jeg kan ikke tåle det, jeg har ikke råd til det

As slape as an eel      = så sleip som en ål

Kilde: Arne Henning Ruud