Search Login

Ingvarda ifra Pollen

Ingvarda ifra Pollen

-en vise om sikring av Pollfjellet

Eg e’ en ungkar ifra Furuflaten,

en liten bygd oppi det kolde nord

vi har lenge venta pæng fra staten

til å lindre vår bekymring stor

For mang en gang når skre’a stenge veien

som under Pollfjellets fot seg snor,

uten overbygg vi følge seien

sin vei i båt utpå Lyngenfjord

 

Eg minnes godt Ingvarda ifra Pollen

då ho og eg var et kjærestpar

Vi længta til vi ble skjør i knollen

om å giftes og bli mor og far

Eg sykla seine kveldan under fjellet

hjæm fra Invarda i all slags vær

Så min kjærlighet den kunn’ e tælle

på alle mine forfrosne tær

 

Når skrea kom, så mått' eg gå i båten

for å besøke min kjære skatt.

Eg rodde helt til eg var på gråten

mot Furuflaten demn sene natt.

Ja, i vinternatta var eg lik en mann 

som Henrik Ibsen dikta om en gang,

eg rodde akkurat som Terje Vigen

til blodet ifra mine negla sprang

 

Eg huske ailler, ailler bæst Ingvarda

da ho kom roandes te meg en gang

Ja de kan tru vi var et lykk’lig par da

eg spelte gitar og Ingvarda sang

Vi satt så længe og lo og kyssa,

men utpå natta mått’ Ingvarda gå

E’ huske godt at ho gikk i spissa

mens skodda tjukk over fjorden lå

 

Det var den siste gang e’ såg Ingvarda

og eg erindre de så aillt for godt

Eg ropte te ho, men fikk ingen svar da

for så forsvant ho i en skoiddedott

Ho rodde feil i det tåkekline’,

ho havna helt uti Årviksand

Der traff ho på en som sette line

eg ha’ hørt det av en Skjervøy-mann

 

No min gnist den hoiller på å slukne

e’ står tebake på mitt livs fallitt

men min sorg den prøve’ eg å drukne

i salte tårer over livet mitt

Men de’ hende’ at eg bi førherda

når eg får sotte slik og spekkulert

for e’ kunne sjøll vært gift m’ Ingvarda

hvis OVERBYGGET hadde eksistert.

                                Jon Thoresen

 

Visa er skrevet ca 1980 som en kommentar til og protest mot samferdselsmyndighetenes sendrektighet i dette veikravet i Lyngen kommune. Visa er skrevet etter ide fra Nabbetorpvisa, som var skrevet i Fredrikstad 25 år tidligere.

15. mars 2014

Jeg må tilføye at jeg hadde glemt det tredje verset, men da Odd Arne Aslaksen fra Furuflaten offentliggjorde visa på Facebook i dag, fikk jeg justert det. Takk, Odd Arne!