Search Login

LIMERICK SOM KOMMENTAR

ACE-pedagogikk var et tema i nyhetene om privatskolefloraen i Norge

Først en artikkel fra Dagbladet 30.04.2001: 

Driver kristen skole

- larsensak.jpg -->På 80-tallet trosset hun FNs boikott og dro til Sør-Afrika for å synge. Hun synes fortsatt det er uforståelig at Nelson Mandela fikk fredspris. I dag driver Solveig Friis Larsen (44) og ektemannen Finn Henrik en statsstøttet kristen privatskole med ACE-pedagogikk.

Les hele artikkelen: http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/04/30/255015.html

Min presentasjon:

ACE-PEDAGOGIKK

Accelerated Christian Education. ACE-pedagogikk, pedagogisk system utviklet i USA i 1960-årene. ACE-pedagogikken legger sterk vekt på kristne verdier og et bibelsk verdensbilde med Gud i sentrum i tilværelsen. Alle fag gjennomsyres av dette verdensbilde. Flere kristne privatskoler i Norge drives etter ACE-pedagogikken, som er omstridt fordi den etter manges mening strider mot den offentlige skolens undervisning om likestilling, seksualitet og utviklingslære.

Fra Store Norske Leksikon

Bakgrunnen for nedenstående limerick er diskusjonen omkring den såkalte ACE-pedagogikken, der enkelte tilhengere forsvarte fysisk avstraffelse av barn ved å henvise til følgende bibelsitat:

Den som sparer sitt ris, hater sin sønn; men den som elsker ham, tukter ham tidlig. (Ordspr. 13, 24)

 

En ACE-lærer fra Råde

talte mere om straff enn om nåde

Til pappa der hjemme:

"Du må ikke glemme

skal barnet bli snilt, må du slå det."