Search Login

Demokraten, innlegg 9. februar

En tingen
For et par uker siden berørte vi det merkelige dialektfenomenet at en tingen brukes i stedet for en ting. At dette ikke utelukkende er et østfoldfenomen, fikk vi bekreftet på Finn-Erik Vinjes språkblogg, der han kaller dette fenomenet "en særpreget, ubedragelig sosiolektal markør i folkelig hovedstadstale". – Du verden!
Ting har flere ulike betydninger, bl.a. gjenstand og sak/anliggende. Den "ubedragelige sosiolektale markøren" en tingen blir nok som regel brukt i betydningen "en sak/et anliggende" (jeg skal si deg en tingen, min gode mann), men jeg husker fra min barndom at vår kjære tante Tine demonstrerte et unntak fra denne regelen.

Gjette lapper
Familien var samlet til juleselskap i den lille stua i Brochsgate 4. Vi "gjetta lapper", dvs en lek der vi hadde en krukke med bokstavlapper, og vi kunne si "Et land på..." og så trakk vi en lapp med en bokstav. Så var det om å gjøre å være først til å rope ut. For å gjøre leken mer spennende fant vi av og til på litt spesielle oppgaver, for eksempel "det andre ordet i en sang" eller "forretning i Fredrikstad". Og så var det konkurranse om å vinne flest lapper.

Tingen på en mann
Turen var kommet til tante Tine. Hun var nok ute etter å utfordre oss på "et maskulint klesplagg" eller noe i den retning, men det ble litt ufrivillig komikk da hun sa: "Tingen på en mann!" Dersom hun hadde brukt korrekt ubestemt form, ville sannsynligvis ingen ha reagert, men tingen på en mann utløste nok noe knising i julestua, og bedre ble det ikke da tante Tine trakk lappen T og vår kjære, ugifte tante Ester ropte ut det alle tenkte på: "Tissen!"

Stelle
I Østfold og også andre dialektområder ordet "stelle" i betydningen "sted". Vi kan høre "jæ har et lite stelle oppi skaukanten..". Da er det nok snakk om en liten eiendom, et landsted eller lignende. Fra Toten henter vi sangen "Je veit et stelle" av Lars Christian Narum.
Bestefar kunne bruke "stelle" også i mer overført betydning, for eksempel "i stelle for" der det på normalspråk heter "i stedet for".

Sta' og stann
Når bestemor ba oss om å gå i butikken, kunne hun si: "Gå sta' og kjøp.......". Uttrykket er jo en direkte avledning av "gå av sted". Dette uttrykket benytter entall av substantivet sted, men det finnes også en annen interessant dialektform. Det kunne være når hun lette etter noe og sa at hun ikke kunne finne det "noen stann" (noen steder eller noe sted).

I sta'
Selve kroneksempelet på vår dialekts originalitet er bruken av uttrykket "i sta'", som i Østfold kan vise både bakover og fremover i tid. I vårt distrikt kan vi både si "jeg gjorde matteleksa mi i sta' ". Da betyr det at leksa er gjort, men vi kan også høre: "jeg skal gjøre engelskleksa mi i sta' ", og da betyr det at jeg planlegger å gjøre det om en (kort) stund.

Kommentarer, protester, spørsmål eller andre innspill kan rettes til tlf 97654563 eller til www.folkeminne.no

 

Artikkeloversikt