Search Login

Demokraten, innlegg 2. februar

HVEM, HVA, HVOR

De fleste nordmenn har et forhold til Aftenpostens årsleksikon Hvem Hva Hvor, som er blitt utgitt sammenhengende fra 1936 til i dag, bortsett fra krigsårene 1940 til -45.

En morsom og ganske avvikende østfoldvariant av spørreordene Hvem, Hva, Hvor fant vi på et lokalpatriotisk T-skjortemotiv fra Våler. Hekken, Hått, Hårre, sto det med store, stolte bokstaver.

Hekken, ekken, hokken, åkken?
Dialektordet hekken synes lydmessig å ligge mellom hvilken og åkken , men i dialektuttrykket hekken tå dår har ordet betydningen hvem. Altså betyr uttrykket: hvem av dere. I en av visene til Einar Skjæraasen står det Hokken ska' en go'blunke te' (Hvem skal en godblunke til?). Når rakstingen Johan Kvernhusengen siterte Bibelen slik: "Hekken tå dår kan overbevise meg om synd, sa Jesus", kan det tyde på at østfoldingen og tryslingen finner hverandre i betydningen av hokken/hekken – begge betyr hvem.

Hva med vikken?
Ganske ofte kan vi høre "hvem dag er det i dag?" eller "hvem bukse skal jeg ta på meg?" Mange unnskylder seg med at det hører med til dialekten, men her kan det være grunn til å stoppe opp litt. Så lenge dialekten vår har ordformen vikken, må en si at hvem bok er feil og ikke dialekt.

Preke ved
Overskriften dreier seg ikke om kirkelig betjening (presten preker ved gudstjenesten), men om en litt spesiell preposisjonsbruk. Bestefar sa snakke ved eller preke ved der en på normalspråk oftest bruker preposisjonen med. Jeg har en anelse om at det i preke ved lå en betydningsnyanse i retning av å snakke til, slik en sjef snakker til en ansatt. Men dette kan ha sammenheng med at bestefar i hele sitt vesen utstrålte myndighet.

Agnsild
Jeg husker at jeg som ved en anledning ble sendt ned på Fabrikken (Råde Preserving) for å kjøpe agnsild. Betuttet kom jeg tilbake til hytta og fortalte at jeg var blitt jaget hjem like sildeløs som jeg kom. Jeg husker at bestefar kremtet kraftig, reiste seg og spurte: "Ekken var'e som jaga dæ?" Jeg fortalte at det var han Arne. "Jæ ska' gå og preke ve'n," sa bestefar. Han tok meg i handa og sammen gikk vi ned for å "preke ved" han Arne Antonsen. "Du ske' ve'nte væra sånn sildekonge her," sa bestefar bryskt, og fem minutter senere gikk vi oppover med en fiskebollpøs smekkande full av brisling. Bestefar hadde preka ve'n.

Kommentarer, protester, spørsmål eller andre innspill kan rettes til tlf 97654563 eller til www.folkeminne.no

Artikkeloversikt