Search Login

Demokraten, innlegg 15. desember

Hva er en kærmann?
Bestefar brukte ordet kærmann når han ville beskrive en herre eller en myndig mann.
Ordet oppfattes umiddelbart som "smør på flesk" eller pleonasme som det heter med et fremmedord, for kær og mann betyr jo det samme. Vi finner det igjen i normalspråklig sammenheng i betegnelsen herremann. I vår tid betyr herre og mann omtrent det samme, men på den tiden begrepet herremann oppsto, betydde det "mann som var ansatt hos en herre (konge, fyrste, etc)".

Kær og kæsjli'
Kær har forskjellige betydningsnyanser. Det kan bety stolt, eks. "Guttungen er så kær fordi han har..." og "Jæ er så kær av døm nye skoa mine." Når det brukes slik, kan det altså stå alene eller sammen med preposisjonen av. Hvis kær knytter til seg preposisjonen om, forandres betydningen av ordet. Da betyr det "i stand til". Jæ ern'te kær om å huse't (huske det).
Kær kan også beskrive en persons egenskap, og da har ordet en litt negativ klang. Jæ syns han er litt kær kan vi si, og da betyr det omtrent det samme som overlegen eller "oppesen". Kæsjli' (karslig) betyr nesten det samme, men har en betydningsnyanse mer i retning av veslevoksen.

Maktens pinnesul
"Jæ er maktens pinnesul, for det har ho mamma sagt." Dette er et sitat som er overlevert fra tidligere generasjoner. Det må ha vært et barn som har sagt det, men hva det betyr er usikkert. Det ble sitert på en nærmest rytmisk måte. Og selv om betydningen er ukjent, er "makten pinnesul" unektelig en spennede konstruksjon. Og måten det ble sitert på tyder på at det har vært mottatt, og kanskje uttalt fra morens side som noe positivt.

Søskenbarnet te Pittikon
Når de gamle skulle forklare litt innfløkte slektskapsforhold, kunne de til slutt opp og si: "og så er'n søskenbarnet te Pittikon. Hvem denne Pittikon er, har jeg aldri fått noen forklaring på, men uttrykket er kjent også utenfor familiekretsen.

Kom gjerne med kommentarer på bloggen eller til tlf 97654563

Artikkeloversikt